Udruženje penzionera vojnih osiguranika u FBiH

Zaključci Okruglog stola: Radni tekst Zakon o povoljnijem penzionisanju
Napisao Administrator
Petak, 02 Mart 2012 13:58
PDF Štampaj E-mail

OKRUGLI STO Tema: Radni tekst Zakon o povoljnijem penzionisanju    Z A K L J U Č C I

Cilj okruglog stola na temu „Radni tekst Zakon o povoljnijem penzionisanju“ bio je  da se proradi Radni tekst Zakona, koga je izradila Interresorna radna grupa Vlade F BiH, da se ukaže na slabosti, dobre strane, te da se u vezi istog daju prijedlozi nadležnim organima Federacije BiH.

Okrugli sto je održan dana 28.02.2012.g. u Domu oružanih snaga BiH u Sarajevu u organizaciji Udruženja penzionera vojnih osiguranika u F BiH i uz podršku Federalnog ministarstva za pitanje boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata. Planirano je bilo tri uvodničara  po pitanjima koja tretiraju oblasti iz teme Okruglog stola.  Na Okrugli sto su pozvani Premijer F BiH, gospodin Nermin Nikšić,  resorni ministri, gospodin Zukan Helez, gospodin Vjekoslav Čamber, gospodin Zoran Mikulić i gospodin Ante Krajina, te direktor Federalnog zavoda PIO/MIO, gospodin Zijad Krnjić. Na žalost, niko od ministara, niti direktor PIO/MIO, pa ni premijer nije se pojavio na Okruglom stolu.  Uvodno izlaganje su podnijeli, predstavnik Federalnog ministarstva za boračka pitanja, gospođa Enisa Teskeredžić i predstavnik Udruženja penzionera vojnih osiguranika u F BiH, gospodin Esad Mahmudirović. Uvodni referat nije podnio predstavnik Federalnog ministarstva za rad i socijalnu politiku, kao nadležno ministarstvo za predlaganje ovog zakona, već su ignorisali ovaj značajan skup. U uvodnom izlaganju su učestvovali i predstavnici Koordinacije boračkih udruženja u F BiH (gospoda: Ismet Harbinja, Džemal Merdan, Polutak Mustafa, Esad Topalović, Ivan Jurčević, Avdo Hebib, Željko Panić (Čajić). Na Okruglom stolu su učestvovali delegati/poslanici Parlamenta F BiH, gospoda: Ibrahim Nadarević, Rađo Dževad i Zijat Mušić. U diskusiji je učestvovalo još 12 predstavnika boračkih udruženja, MUP-a i pojedinaca (Enes Bezdrob, Esad Muratović, Pandža Grgo, Ragib Hodžić, Abdurahman Šeta, Sead Pašalić, Žiško Elvedin, Bekir Dedović, Malik Krivić, Osman Džamalija, Delić Bahrija i  Tabak Rasim).

PROBLEMI koji su istaknuti iz oblasti penzionisanja vojnih osiguranika, ostale  boračke populacije i pripadnika MUP-a ogledaju se u slijedećem:

 1. Veliki broj različitih propisa na osnovu kojih su penzionisani vojni osiguranici (profesionalna vojna lica i civilna lica u Vojsci F BiH, te pripadnici Ministarstva odbrane koji su prekomandovani iz VF BiH u MO) i boračka populacija od 1996.g. do 2007.g. (tri Zakona i tri Uredbe Vlade F BiH). Pripadnici MUP-a, kao komponenta Oruženih snaga R BiH, nije penzionisana kao boračka populacija.  Sve ovo je imalo za posljedicu razliku u penzijama za iste kategorije penzionera vojnih osiguranika i ostale boračke populacije, a neke kategorije to pravo nisu ni ostvarile iz formalnih razloga, kao što je rok od 15 dana za ostvarivanje prava na penziju i dr.
 2. Federalni zavod PIO/MIO, po usvajanju Zakona o službi u Vojsci F BiH (2004.g.), nije donio rješenja za vojne osiguranike koji su penzionisani po Uredbi I (2000.g.) i Uredbi  II (2004.g.), kako je to bilo regulisano u samim uredbama „da iste važe do donošenja odgovarajućeg zakona“. Rezultat ovakvog nezakonitog postupanja FZ PIO/MIO imamo da oko 3.500 vojnih osiguranika prima niže penzije 27% od svojih kolega koji su dobili rješenja po Zakonu o službi u VF BiH.
 3. Uredbe Vlade F BiH, kako je ocijenio Ustavni sud F BiH, su neustavne, jer ih je donio nenadležni organ, pa je naloženo Vladi F BiH i Parlamentu F BiH da se ovo pitanje riješi na ustavan način. Parlament F BiH donosi Zakon o potvrđivanju prava na prijevremenu starosnu penziju ostvarenu pod povoljnijim uvjetima („Službene novine Federacije BiH“ , broj 42/11), čime se otklanja formalni propust nadležnosti, ali sadržaj Zakona i dalje ima diskriminacijske odredbe.
 4. Na osnovu Zaključaka Parlamenta F BiH iz juna mjeseca 2011.g., Vlada F BiH je bila dužna da do 31.12.2011.g. predloži rješenja koja će eliminisati slabosti usvojenog Zakona i otkloniti diskriminaciju. Vlada F BiH je formirala Interresornu radnu grupu koja je izradila Radni tekst zakona o povoljnijem penzionisanju, koji se u javnosti pojavljuje u nekoliko varijanti.
 5. U Interresornoj radnoj grupi nije učestvovao niti jedan predstavnik boračke populacije, čime je Vlada dala do znanja da im do sada nije bilo stalo do mišljenja ove populacije.

UZROCI  OVAKVOG  STANJA:

 1. Sve dosadašnje Vlade F BiH su parcijalno rješavale pitanje penzionisanja kako profesinalnih vojnih lica i civilnih lica iz Vojske Federacije BiH i FMO (vojni osiguranici), tako i ostalih boračkih kategorija koje nisu bile u radnom odnosu u vojsci i ministarstvu. Ako se analizira i postavi pitanje, zašto je to tako rađeno, vidjeće se da su kupovani glasovi za izbore, da se dodvoravalo pojedinim kategorijama. Posljedice su vidljive, diskriminacija je očigledna.
 2. Veliki dio krivice za ovakvo stanje snosi Menadžment Federalnog zavoda PIO/MIO, jer je u svakom propisu nudio rješenje kojim će se i za populaciju koja je  otišla iz radnog odnosa iz Vojske F BiH i FMO u penziju, finansiranje penzija prebaciti na budžet F BiH, a ne sa doprinosa, kako je to definisano čl.126.Zakona o PIO/MIO F BiH. Rezultat takvog nezakonitog rješenja je da se za oko 3.500 vojnih osiguranika uzimaju sredstva iz Budžeta a ne sa doprinosa, a nezna se gdje je završilo oko 590 miliona konvertibilnih maraka doprinosa koji su uplaćeni za vojne osiguranike na podračun FZ PIO/MIO od 1996.g.do 2007.g.
 3. Lični interes pojedinaca iz vlasti i užeg kruga političkih podobnika koji su pojedine uredbe kreirali za sopstvene potrebe i koje su važile samo 15 dana, tako da jedan broj ljudi koji nije iz opravdanih razloga bio informisan, nije uspio ostvariti pravo koje su ostvarili njegove kolege koje su bile bliže vlasti.
 4. Kršenje osnovnih principa pravne struke, te nepoštivanje Ustava F BiH, Ustava BiH i Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i sloboda,  od nadležnih organa  Vlade F BiH, Parlamenta F BiH i Federalnog zavoda PIO/MIO.
 5. Slaba saradnja nadležnih organa vlasti sa predstavnicima penzionera vojnih osiguranika i predstavnicima ostale boračke populacije u rješavanju ovih problema.

ZAKLJUČAK  I  PRIJEDLOG :

1. Radni tekst „Zakona o povoljnijem penzionisanju“ je neprihvatljiv za penzionere vojne osiguranika u F BiH iz slijedećih razloga:

- Penzioneri vojni osiguranici nisu socijalna kategorija i ne žele da se njihov status rješava na principima socijalnog zbrinjavanja.

- Radni materijal Zakona ne prepoznaje ovu kategoriju (vojnih osiguranika) čime se gube sva eventualna prava stečena po ranijim propisima za ovu kategoriju.

- Ovim prijedlogom se ne uvažava osnovni uslov za određivanje penzije, a to je uplata doprinosa za penziono i ivalidsko osiguranje, te izjednačava, primjera radi, lice za koje je uplaćen doprinos na plaću od 1.500,00 KM i lice za koje je uplaćivan doprinos na plaću od 400,00 KM.

- Po ovom prijedlogu većina penzionera vojnih osiguranika, na osnovu novog izračuna, bi ostvarilo niže penzije i do 30% od sadašnjih.

- Ovim prijedlogom bi se razdvojili penzioneri vojni osiguranici na one kojima se penzija obračunava po jednim uslovima (doprinosi, staž-Zakon o službi u VF BiH) i druge penzionere vojne osiguranike po uslovima čina, radnog staža i školske spreme (bez doprinosa-predloženi radni materijal). Ovim bi se izvršila diskriminacija u istoj kategoriji penzionera vojnih osiguranika.

- Finansiranje penzija vojnih osiguranika bi bilo različito, jedni bi se finansirali iz doprinosa (član 126.Zakona o PIO) a drugi dijelom iz doprinosa a dijelom iz budžeta F BiH. Podsjećamo da Zakon o PIO prepoznaje finansiranje penzionera vojnih osiguranika isključivo iz doprinosa za vojne osiguranike (čl.126.).

 

2. Podržavamo da prijedlog Radnog teksta „Zakona o povoljnijem penzionisanju“ obuhvati sve predložene kategorije, osim vojnih osiguranika, jer u istinu za ove kategorije je „povoljniji“, te ne prihvatamo da se žrtvuju ostvarena prava penzionera vojnih osiguranika na račun drugih kategorija.

3. Za penzionere vojne osiguranike predlažemo da se uredi „Zakon o potvrđivanju prava na prijevremenu starosnu penziju ostvarenu pod povoljnijim uslovima („Službene novine F BiH“, br.42/11) na način da se donesu Izmjene i dopune Zakona, kojim će se otkloniti diskriminacija koja je u čl.3., te se omogući svim penzionerima vojnim osiguranicima iz Uredbe II da se izračun penzije izvrši po tim uslovima, a ne samo jednoj kategoriji. Takođe, predlažemo da se predefiniše čl.4. Zakona i precizira finansiranje penzija penzionera vojnih osiguranika iz doprinosa (kako je to definisano čl.126.Zakona o PIO F BiH). Prijedlog Izmjena i dopuna Zakona, u prilogu br.1.

4. Ukoliko se neusvoje Izmjene i dopune Zakona o potvrđivanju prava na starosnu penziju ostvarenu pod povoljnijim uslovima, koje su poslate  Parlamentu F BiH, aktom  Udruženja penzionera vojnih osiguranika u F BiH, br.01/01-7/12 od 24.02.2012.g., Udruženje penzionera vojnih osiguranika u F BiH, uz podršku svih članica Koordinacije boračkih udruženja u F BiH, će u roku od sedam dana, od dana završetka Sjednice Doma naroda Parlamenta F BiH, zakazati proteste ispred zgrade Vlade F BiH u Sarajevu.

5. Vladi F BiH predlažemo da se aktivno uključe predstavnici Udruženja penzionera vojnih osiguranika u F BiH, kao i predstavnici ostale boračke populacije A R BiH i HVO i MUP-a R BiH i HZ HB u rješavanje penzija ove populacije.

Prilog: Prijedlog Izmjena i dopuna Zakona o potvrđivanju prava na starosnu penziju ostvarenu pod povoljnijim uslovima

 

Sarajevo, 02.03.2012.g.

Tim za izradu zaključaka:                                                  Predsjednik Udruženja penzionera

Ismet Harbinja___________                                              vojnih osiguranika u F BiH

Enver Maslak ____________

Memo Karišik  ____________                                                        Ismet Harbinja

 

 

 1. 1. Koordinacioni odbor boračkih/braniteljskih organizacija, saveza, udruga/udruženja u Federaciji Bosne i Hercegovine je na Sjednici održanoj dana 02.03.2012.g. razmatrao  Zaključke sa Okruglog stola na temu Radni tekst Zakona o povoljnijem penzionisanju, koji je održan dana 28.02.2012.g., i iste podržava u potpunosti.
 2. 2. Kordinacioni odbor boračkih/braniteljskih organizacija, saveza, udruga/udruženja u Federaciji Bosne i Hercegovine će od ostalih članica koordinacije prihvatiti sve prijedloge i primjedbe na predložini radni materijal interresorne grupe od 27.02.2012.godine.

Sarajevo, 02.03.2012.g.

PREDSJEDNIK

KOORDINACIONOG ODBORA

Saud Kulosman,s.r.

Prilog br.1

Prijedlog Izmjene i dopune Zakona o potvrđivanju prava na prijevremenu penziju  ostvarenu pod povoljnim uslovima

 

Član 1.

 

 

Član 3.stav 1.mijenja se i glasi: „Pripadnici Vojske Federacije Bosne i Hercegovine, vojni osiguranici,  koji su penzionisani do 31.12.2004.g.  po Uredbi II, ostvaruju penziju na taj način da penzioni osnov bude visina plaće ostvarene tokom 2004.godine, koje su imale djelatne vojne osobe Federacije Bosne i Hercegovine, po činu, stažu i dužnosti.“

 

Obrazloženje:

U članu 3.stav 1.  Zakona o potvrđivanju prava na prijevremenu starosnu penziju ostvarenu pod povoljnim uslovima („Službene novine F BiH“, 42/11), favorizuje se samo jedna kategorija penzionera koji su ostvarili pravo na penziju po Uredbi II u smisli da se osnov za penziju uzima prosjek penzije „koje su imale djelatne vojne osobe“ iz 2004.g., dok za sve ostale kategorije koje su ostvarile penziju po Uredbi II prosjek za ostvarivanje penzije uzima prosjek za pet godina (1999.-2003.g.), stim da se za 1999.g. uzima valorizacija. Ovakvim rješenjem bi se sve kategorije po ovoj Uredbi stavile u diskriminirajući položaj u odnosu na ovu kategoriju koja je  penzionisana po odluci civilnog komandanta.

 

Naš prijedlog eliminiše ovu diskriminaciju i stavlja u isti položaj sve penzionere koji su ostvarili penziju po Uredbi II.

 

 

 

Član 2.

 

Član 4. mijenja se i glasi: „Sredstva za finansiranje prava ostvarenih po propisima iz člana 2.ovog Zakona osiguravaju se na način da se finansiranje vojnih osiguranika vrši iz doprinosa vojnih osiguranika  sa podračuna iz čl.126. Zakona o PIO u F BiH, a finansiranje ostalih kategorija iz čl.2 ovog Zakona iz budžeta F BiH.“

 

 

 

Obrazloženje:

 

U članu 4. Zakona o potvrđivanju prava na prijevremenu starosnu penziju ostvarenu pod povoljnim uslovima („Službene novine F BiH“, 42/11) predviđeno je da se finasiranje svih kategorija koje su otišle po Uredbama Vlade F BiH vrši finansiranje iz dva izvora i to 50% iz podračuna čl.126.Zakona o PIO u F BiH a 50% iz Budžeta F BiH. Ovakav prijedlog je u suprotnosti sa čl.126.Zakona o PIO U F BiH, kojim se finansiranje sa ovog podračuna vrši samo vojnih osiguranika (lica koja su u penziju otišla iz radnog odnosa iz VF BiH i FMO).

 

 
Prijavi se

Osnovne informacije o udruženju

Udruženja penzionera vojnih osiguranika u Federaciji BiH  je dobrovoljna, vanstranačka, nepolitička, višenacionalna i neprofitabilna organizacija državljana BiH.