Broj:01/09-1/19

Sarajevo, 22.03.2019.g.

 

Na osnovu člana 12. Statuta Udruženja penzionera vojnih osiguranika u F BiH i Plana  rada

udruženja, Odluke UO od 22.03.2019.g., donosim,

 

O D L U K U

 

1.  Sazivam Redovnu godišnju izvještajnu Skupštinu Udruženja penzionera vojnih

     osiguranika u F BiH za dan 25.04.2019.g. u 11.00 sati u sali "Međunarodnog Centra za

     djecu i omladinu", ul. Kemala Kapetanovića br.17., Novo Sarajevo.

2.  Prijedlog dnevnog reda:

     1. Izbor radnih tijela i usvajanje Poslovnika o radu skupštine.

     2. Izvještaji o radu udruženja za 2018.g.

        - Finansijski izvještaj

        - Izvještaji o radu radnih tijela

      3. Plan rada Udruženja za 2019.g. (težišni zadaci)

      4. Finansijski plan Udruženja za 2019.g

      5. Popuna organa upravljanja.

      6. Razno

3. Odluku o delegatima skupštine i pozivu donijet će Upravni odbor Udruženja penzionera vojnih osiguranika u F BiH.

4. Materijale za Skupštinu dostaviti delegatima do 18.04.2019.g.

 

 

Predsjednik skupštine

Zvonko Đaković , s.r.