Informišemo naše članove da je na Odboru za boračka i invalidska pitanja Predstavničkog doma PS F BiH dana 20.11.2019.g. razmatrano i pitanje čl.16.a Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju boraca odbrambeno oslobodilačkog rata, godišnje usklađivanje penzija, na inicijativu našega Udruženja i uz podršku poslanika koji prepoznaju naše probleme.  Predstavnički dom je na osnovu zaključka koji je donio pomenuti odbor dana 20.11.2019.g. donio slijedeći zaključak:

"1) Predstavnički dom zadužuje Vladu F BiH da pripremi izmjene Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju  branilaca odbrambeno oslobodilačkog rata, u članu 16.a., u smislu da se korisnicima prava iz člana 3. i člana 4. tačka 5. ovog zakona penzije usklađuju svake godine na način kako je to predviđeno Zakonom o penzijsko invalidskom osiguranju F BiH."

Ovim putem se zahvaljujemo poslanicima koji  istrajavaju da se ovaj problem, koji se ogleda u diskriminaciji jedne kategorije vojnih penzionera, riješi i da se godišnje usklađivanje penzija vrši kao i ostalim penzionerima u Federaciji BiH.

 

Predsjednik udruženja

Rifat Tirak