Udruženje penzionera vojnih osiguranika u FBiH

Godišnji izvještaj
PDF Štampaj E-mail

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ ZA 2017. GODINU PO USVOJENIM TEŽIŠNIM ZADACIMA

1. Učešće predstavnika Udruženja u izradi  izmjena I dopuna “Zakona povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno – osl.rata”.

Činjenica da je Parlament FBiH usvojio Zakon o izmjenama i dopunama zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno – oslobodilačkog rata ( u daljnem tekstu Zakona) sve ukupno govori da smo  potpuno uspjeli u realizaciji ovog zadatka. Tome su, svako na svoj način, zaslužni svi članovi udruženja. Posebno su zaslužni stari i novi izabranici u Upravnom odboru udruženja koji su odlučnim i temeljito razmatanim  odlukama stručno i kvalitetno doprinijeli konačnom uspjehu u vezi donešenog zakona. Tako kvalitetan rad članova Upravnog odbora je olakšao moje djelovanje unutar Koordinacije gdje smo zajedno sa ostalim udruženjima, i pored mnogih očekivanih i neočekivanih poteškoća, u potpunosti ispunili zadatak i u cijelosti realizovali cilj i svrhu formiranja Koordinacije kao skup većeg broja Udruženja. Također je važno istaći veliki značaj minulog rada i zalaganja prethodnog, odnosno našeg prvog predsjednika Ismeta Harbinju što je u mnogome doprinijelo konačnom rezultatu a to je usvajanje ovog Zakona.

2. Praćenje sudskih postupaka u vezi tužbi koje su podnešene protiv FZ PIO/MIO

Trenutno su još aktuelne tužbe koje su podnešene protiv FZ PIO/MIO protiv tzv.Helezovog zakona (advokat Mehić Ismet). Dio naših članova je već dobio negativne presude, najvjerovatnije je da će i ostale presude biti negativne. Ovdje treba napomenuti da nismo mogli očekivati pozitivne presude u ovom slučaju, jer je i Ustavni sud F BiH i Ustavni sud BiH proglasili „helezov zakon“ ustavnim. Ono što smo preko FZ PIO/MIO obezbjedili je da ove tužbe neće uticati na ostvarivanje prava po našim zahtjevima koje smo dostavili FZ PIO radi povrata prava po Zakonu o izmjenama i dopunama zakona o PPP.

3. Finaciski izvještaj

Utrošak finansijskih sredstava će biti iznešen u posebnom referatu, pa se nećemo zadržavati na ovome pitanju. Samo kratko da je Godišnji finansijski izvještaj udruženja predat na vrijeme nadležnim federalnim institucijama, te da po tom pitanju sve je u zakonskim okvirima.

4. Pomoć članovima udruženja u rješavanju stambenih problema (otkup stanova; uvođenje u posjed stanova; dodjela zamjenskih stanova…)

U toku godine bilo je 3 slučaja molbi da se posreduje kod nadležnih institucija za rješavanje stambenih pitanja naših članova. Sa Službom zajedničkih poslova organa i tijela F BiH imamo dobru i korektnu saradnju.

 

5. Organizaciono jačanje udruženja ( po posebnim smjernicama i posebnom planu)

Ovaj zadatak je direktno vezan sa opštem uspjehu rada na usvajanju Zakona. Dok je trajao mukotrpan rad na realizaciji zadataka u vezi Zakona pokazale su se mnoge oscilacije među članstvom. Vanjske podružnice su  se hrabro i odlučno uvijek masovno odazivale na sve pozive Upravnog odbora i uvijek bezrezervno podržavali sve odluke. Sarajevsko članstvo je tu pokazivalo veću dozu oportunizma pa ponekad i defektizma. Zbog toga je djelovanje članova Upravnog odbora i članova drugih radnih tijela moralo biti intenzivnije i cjelovitije. Postavlja se pitanje koliko se je u tome uspjelo obzirom da je u cijelosti promijenjeno stanje i razmišljanje posle samog usvojenja Zakona u parlamentu. No, nakon svega se može sa sigurnošću konstatovati da je ovaj zadatak u potpunosti izvršen jer je, van svih očekivanja, uveliko povećan broj članova ( 53 nova člana, trenutno je članova 754). Tokom realizacije ovog zadatka nismo donosili nikakve posebne pismene smjernice niti planove.

6. Priprema i provođenje Skupštine Udruženja

Sve pripreme su tekle po unaprijed utvrđenim planovima i odlukama kako to i reguliše Statut i svi drugi normativni akti.

7. Rad Udruženja na posebnim projektima finansiranim od strane Vlasti.

U ovoj izvještajnoj godini, na žalost,  nije bilo nikakvih posebnih projekata finasiranih od strane vlasti. I ako smo aplicirali prema Federalnom ministarstvu za boračka pitanja sa tri projekta ukupno 10.000 KM, nismo dobili nikakva sredstva. Kao Udruženje smo se obratiti Federalnom ministarstvu za boračka pitanja da nam dostavi informaciu kome su sve podijeljena sredstva u 2017.g., taj izvještaj nismo dobili.

8. Saradnja sa drugim udruženjima o pitanjima od zajedničkog interesa.

Na ovom zadatku je također bilo velikog napretka. Pored mnogih poteškoća u pregovorima sa, prije svega  Vladom FBiH pa i Federalnim Parlamentom, uspjeli smo konstruktivno i svrsihodno surađivati sa svim udruženjima iz Koordinacije. Neprekidno smo djelovali u pravcu shvatanja da je važan konačni cilj i rezultat a ne fragmentarni, odvojeni i osobni zahtjev koji nikom ništa ne doprinosi. Izbjegnuto je stvaranje utisaka da je Koordinacija složena, konfuzna i divergentna privremena organizacija. Dokazano je da je, jedan od osnovnih razloga uspjeha u usvajanju Zakona upravo demonstrirano jedinstvo svih Udruženja Koordinacije što, svakako,  treba da bude smjernica i za budući rad.

Ostvarena suradnja sa organizacijama boraca NOR-a, značajno učestvovanje u organizaciji igmanskog marša jasno opredjeljuje naše udruženje kaodlučnim idejama antifašizma i borbe protiv svakog reakcionarnog djelovanja.

Opšte stanje u društvu koje je dovelo do različitih zahtjeva mnogobrojnih manjih boračkih organizacija, što je ponekad eskaliralo u neželjenom pravcu, pokazuje koliko je složen pristup ovom zadatku. Bilo je potrebno prema svakom zahtjevu i brojnim različitim pojavama prići vrlo studiozno i oprezno. Tako složena situacija je relaksirana našim javnim, transparentnim i jasnim stavovima prema svakom problemu. Opravdane zahtjeve smo uvijek podržavali, svakako, u zakonitim okvirima a one nerealne i politički tendenciozne odbacivali.

9. Insistirati kod organa vlasti na nastavku revizije prava boraca uključujući penzije I stanove, izradi novih zakona za boračku .kategoriju

Revizija po „Helezovog zakona“ i ako je trebala da se okonča za 120 dana od usvajanja zakona, na žalost ni do danas nije u potpunosti izvršena.Zbog toga neki penzioneri i dan danas dobijaju „pripvremeno rješenje“. Naš upravni odbor je načelno podržao zahtjeve „demobilisanih boraca“ da na zakonit način dođu do svojih prava. Mišljenja smo da se VladaFBiH u vezi ovog problema ne snalazi.

10. Aktivno praćenje reforme penzionog sistema u F BiH (novi Zakon o penzijsko invalidskom osiguranju I drugi propisi iz PIO) I poduzimanje adekvatnih mjera od strane udruženja.

Bez ikakve lažne skromnosti na ovom zadatku su se posebno istakli članovi Upravnog odbora našeg udruženja. Bili smo glavni pokretači u pažljivom proučavanju i tumačenju novih zakona i propisa  a posebno u vezi novog Zakona PIO. Svi su u Koordinaciji prihvatili našu inicijativu i ostvaren je glavni rezultat. Izbačen je stav 5. 140 člana Zakona o PIO-u koji bi naneo ogromne probleme skoro pa cijelokupnom članstvu. Također, treba istaći da smo zajedno sa drugim udruženjima iz Koordinacije do detalja razjasnili i dogovorili sa odgovornima iz PIO-a sve oko izrade novih Rješenja koji nas vraća u ranija stečena prva. Do sada nema niti jedne anomalije a ni potrebe reklamiranja na dostavljena Rješenja. Trenutno po novom Zakonu o PIO nismo dobili povišicu od 5% i 10%, tražili smo objašnjenje od FZ PIO da nam da informaciju zašto povišicu nisu dobili vojni penzioneri, i ako je zakon po tom pitanju decidan, zakon ne isključuje niti jednu kategoriju.

11. Ukoliko se ne vrate prava vojnih penzionera koja su smanjena “helezovim zakonom” obratiti se UN-u zbog kršenja ljudskih prava od strane države BiH.

Ovaj zadatak je posta izlišan jer smo, usvajanjem zakona o PPP  ostvarili prava koje smo imali prije „helezovog zakona“.

12. Da Upravni odbor radi na tome da se ne usvoji novi Zakon o PIO prije usvajanja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o PPP.

Ovaj zadatak je u potpunosti ostvaren jer su događanja oko usvajanja Zakona upravo bila kako smo to i zahtjevali.

 

PREDSJEDNIK UDRUŽENJA

Rifat Tirak

 
<< Početak < Pregled 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedeći > Kraj >>
Prijavi se

Osnovne informacije o udruženju

Udruženja penzionera vojnih osiguranika u Federaciji BiH  je dobrovoljna, vanstranačka, nepolitička, višenacionalna i neprofitabilna organizacija državljana BiH.