Udruženje penzionera vojnih osiguranika u FBiH

ODRŽANA GODIŠNJA SKUPŠTINA UDRUŽENJA
PDF Štampaj E-mail

Dana 26.04.2017.godine u Sarajevu je održanaa redovna Godišnja izvještajno izborna skupština Udruženja penzionera vojnih osiguranika u F BiH.

Skupština je usvojila godišnje izvještaje organa udruženja kao i godišnji plan rada za 2017.g. i  finansijski plan za 2017.g.

Izabrani su novi organi upravljanja:

a) Upravni odbor

Predsjednik Udruženja, uj.predsjednik Uprav.odbora

Potpredsjednik Udruženja, uj.potpr.Upravnog odb.

Potpredsjednik Udruženja, uj.potpr.Upravnog odb.

Član Upravnog odbora ……………………………..

Član Upravnog odbora ……………………………..

Član Upravnog odbora ……………………………..

Član Upravnog odbora ……………………………..

Član Upravnog odbora ……………………………..

Član Upravnog odbora ……………………………..

Tirak Rifat

Maslak Enver

Tvica Kadrija

Mahmudirović Esad

Imamović Sead

Nadarević Refik

Bibić Fehim

Ćebo Vahid

Čevra Ahmet

b) Skupština

Predsjednik skupštine Udruženja …………………

Potpredsjednik Skupštine Udruženja ……………….

Potpredsjednik Skupštine Udruženja ……………….

Đaković Zvonko

Komarica Enisa

Avdić Mujo

c) Nadzorni odbor

Predsjednik Nadzornog odbora ……………………

Član Nadzornog odbora ……………………………

Član Nadzornog odbora ……………………………

Član Nadzornog odbora ……………………………

Član Nadzornog odbora ……………………………

Bajraktarević Ramiz

Aličić Izudin

Hubijer Mirsad

Puzić Azem

Nožić Safet

d) Sud Časti

Predsjednik suda časti ……………………………

Član suda časti ……………………………………

Član suda časti ……………………………………

Fazlić Bahrudin

Baručija Zuhret

Hožbo Abdulah

e) Statutarna komisija

Predsjednik Statutarne komisije……………………..

Član statutarne komisije ……………………………

Član Statutarne komisije ……………………………

Hasanović Behadil

Halilović Kasim

Kardaš Džemal 
<< Početak < Pregled 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedeći > Kraj >>
Prijavi se

Osnovne informacije o udruženju

Udruženja penzionera vojnih osiguranika u Federaciji BiH  je dobrovoljna, vanstranačka, nepolitička, višenacionalna i neprofitabilna organizacija državljana BiH.