Udruženje penzionera vojnih osiguranika u FBiH

ZAKLJUČCI KOORDINACIJE
PDF Štampaj E-mail

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

KOORDINACIJA BORAČKIH

UDRUŽENJA I SAVEZA U FBiH

 

Broj: 01/01-06/17

Sarajevo;  08. 02. 2017. godine

 

 

Vlada FBiH

Alipašina 41, Sarajevo

Premijer Vlade FBiH

n/r Fadil Novalić

Federalno ministarstvo za pitanje boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata

Alipašina 41, Sarajevo

n/r Ministra, gosp. Bukvarević Salko

PREDMET: Zaključci Koordinacije boračkih udruženja

i saveza u FBiH od 08.02.2017.g., d o s t a v lj a , -

 

 

 

Poštovani!

Dana 08.02.2017.g. u Sarajevu je održana Sastanak Koordinacije boračkih udruženja i saveza u FBiH, na kojem su donešeni slijedeći , -

  1. Na temelju dostavljenog Zahtjeva broj: 02-03/17 od 02.02.2017.g. Premijeru i resornim ministarstvima a budući da nije bilo pozitivne povratne informacije, Koordinacija pritisnuta zahtjevima članstva traži neodložno hitan sastanak a ne kasnije od 14.02.2017. godine. Imamo obavezu prema članstvu, te vas obavještavamo da će Koordinacija u cjelokupnom sastavu, počevši od 15.02.2017 biti primorana da čeka prijem ispred zgrade vlade FBiH.
  2. Imajući u vidu negativna isksustva sa do sada održanih sastanaka kao i prihvaćene uvjete na dan 26.12.2017.g. kojom se vlada obavezala u roku od 10 dana staviti u proceduru a činjenica da su probijeni rokovi tražimo da nam se dostavi aktuelni Nacrt/prijedlog sa obrazloženjem u pisanoj formi.
  3. Koordinacija je reaktivirala rad Štaba za organiziranje dugotrajnih protesta, dodatnim aktivnostima, blokadu sjedišta stranaka i Graničnih Prelaza. Početak rada štaba je naredna sedmica (13.02.2017.g.).
  4. Budući  kontakti sa relevantnim osobama i institucijama do sada su bez konačnih rezultat, te se zaključuje da se uputi hitan zahtjev predsjednicima stranaka SDA i HDZ, gdje bi se na zajedničkom sastanku sa istima (a ne sa pomoćnicima niti savjetnicima), ovo pitanje ne donošenja Zakona ponovo aktueliziralo.
  5. Sugerišemo Vladi i resornim Ministartvima da se predmetni Zakon kao i populacija koju isti obuhvata isključivo rješava u Ministarvu rada i socijalne politike i budući su konzumenti lica koja prava uživaju po osnovu radnog odnosa u svojstvu profesionalnih vojnih lica, što je regulisano i Zakonom o službi u VF i Zakonom o službi u OS BiH.
  6. Koordinacija podržava Ministartvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno -  oslobodilačkog rata u nastojanju donošenja Zakona o pravima demobiliziranih boraca/branitelja.

 

Dostavljeno:                                                                        Predsjednik Koordinacije boračkih

- Naslovu                                                                                    udruženja i saveza u FBiH

- a/a                                                                                          _____________________

                                                                                                        Suljić Hilmija

 

 
<< Početak < Pregled 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedeći > Kraj >>
Prijavi se

Osnovne informacije o udruženju

Udruženja penzionera vojnih osiguranika u Federaciji BiH  je dobrovoljna, vanstranačka, nepolitička, višenacionalna i neprofitabilna organizacija državljana BiH.