Udruženje penzionera vojnih osiguranika u FBiH

VLADA UPUTILA ZAKON O PPP NA USVAJANJE PO HITNOM POSTUPKU
PDF Štampaj E-mail
IZMJENE I DOPUNE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Federalna vlada je na sjednici održanaoj 13.05.2016.g. usvojila izvještaj o radu Interresorne radne grupe za izradu teksta izmjena i dopuna Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambena­oslobodilačkog rata i uputila ga na usvajanje po hitnom postupku, a na zahtjev poslaničkih klubova oba parlamentarna doma.

Jedan od razloga za donošenje Zakona je izvršenje presude Ustavnog suda Federacije BIH, od 22. i 29.1.2014. godine, kojom je utvrđeno da odredba člana 15. stav 1. Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata nije u saglasnosti sa Ustavom Federacije BiH. Drugi razlog je otklanjanje diskriminacija do kojih je došlo nakon donošenja Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju.

sekretar
Memo Karišik
 
<< Početak < Pregled 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedeći > Kraj >>
Prijavi se

Osnovne informacije o udruženju

Udruženja penzionera vojnih osiguranika u Federaciji BiH  je dobrovoljna, vanstranačka, nepolitička, višenacionalna i neprofitabilna organizacija državljana BiH.