Udruženje penzionera vojnih osiguranika u FBiH

Informacije za članove udruženja
PDF Štampaj E-mail

INFORMACIJA ZA ČLANOVE UDRUŽENJA

 

Upravni odbor Udruženja penzionera vojnih osiguranika u F BiH informiše članove udruženja o aktivnostima udruženja:

 

a)     Posjeta Memorijalnom centru  Potočari – Srebrenica dana 12.09.2015.g.

 

Na vrijeme su izvršene sve pripreme za obilazak Memorijalnog centra Potočari- Srebrenica. Plan posjete je bio objektivan i po istom se postupalo tokom cijelog toka posjete. Posjetu je obavilo 110 vojnih penzionera dana 12.09.2015.g. (u ovu grupu je bila uključena i delegacija UABNOR Centar Sarajevo). Polazak iz Sarajeva bio je u 07.00 relacijom: Sarajevo – Sokolac - Han Pijesak – Vlasenica - Konjević Polje – Bratunac – Memorijalni centar Potočari. U potočari smo stigli u 10.15 sati. Delegacija: Ismet Harbinja, Mujo Avdić i Azijada Abdičević su položili cvijeće na spomen obilježje, te proučena fatiha žrtvama genocida u Srebrenici 1995.g. Kustos muzeja je održao čas historije 30 minuta, a onda su posjetioci obišli kompleks Memorijalnog centra. Na inicijativu jednog broja članova udruženja sakupljena je donacija od članova udruženja i posjetioca od 979,00 KM, te uručena najugroženijoj porodici, po prijedlogu predstavnika Općine Srebrenica, a to je bila žrtva koja je preživjela strijeljanje u Kravici 1995.godine. Poslije obilaska Spomen obilježja, učesnici su pogledali film „Genocid u Srebrenici“ u trajanju od 30 minuta i upisali se u knjigu utisaka. U 12.15 je završena posjeta Memorijalnom centru Potočati i po planu je bio ručak u restoranu u Srebrenici. Po završetku ručka posjetioci su prošetali Srebrenicom i popili kafu u obližnim kafićima.

Posjeta Srebrenici je završena u 15.00 sati, te smo se autobusima vratili u Sarajevo relacijom: Srebrenica – Konjević Polje – Vlasenica – Kladanj – Olovo Sarajevo, gdje smo stigli u 18.15 sati.

Putne troškove i ručak snosilo je Udruženje penzionera vojnih osiguranika u F BiH od redovne mjesečne članarine.

Po ocjeni učesnika posjete, posjeta je bila jako dobro i sadržajno organizovala, potekli su prijedlozi da se ovakve posjete i druženja češce organizuju, uz novčano učešće članova udruženja.

Zaključak Upravnog odbora: Posjeta Memorijalnom centru Potočari – Srebrenica bila je dobro isplanirana i izvršena. I ovoga puta se pokazalo da je timski rad najbolji način organizacije i provođenja bilo kakvih aktivnosti, što će se i u buduće koristiti. Podržava se inicijativa da se češće organizuju obilasci i druženja vojnih penzionera.

 

b)    Izmjene Zakona:

-         Izrada novog Zakona o PIO F BiH. Prema informacijama iz medija formirana je komisija za izradu nacrta novog Zakona o PIO na principima Strategije reforme PIO sistema i Reformske agende. Nezna se ko je u toj komisiji, ali se zna da niko nije iz populacije vojnih penzionera, te je neophodno poduzeti mjere da se uključimo u rad te komisije kako bi se zaštitili interesi vojnih penzionera. Upravni odbor je zaključio da se u komisiju za izradu Zakona o PIO F BiH predloži Maslak Enver, jer je isti već bio involviran u rad komisije za izradu Strategije reforme PIO sistema u F BiH.

-         Izrada Izmjena i dopuna Zakona o PPP. Prema dostupnim informacijama  do danas se od strane organa vlasti ništa nije  poduzelo po pitanju našega Prijedloga o Izmjenama i dopunama Zakona o PPP. Upravni odbor je zaključio: Uputi dopis Premijeru Vlade F BiH i Ministru za boračka pitanja F BiH kojim tražiti da se provede hitna procedura za Izmjene i dopune Zakona o PPP. Predlaže se Esad Mahmudirović za člana vladine Komisije za izradu Izmjena i dopuna Zakona o PPP. Kontaktirati savjetnika Premijera Vlade F BiH generala Ramiza Drekovića i zamoliti da proprati postupak oko Izmjena i dopuna zakona o PPP.

 

 

 

 

Sarajevo, 22.09.2015.g.

 

SEKRETAR

Memo Karišik

 
<< Početak < Pregled 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedeći > Kraj >>
Prijavi se

Osnovne informacije o udruženju

Udruženja penzionera vojnih osiguranika u Federaciji BiH  je dobrovoljna, vanstranačka, nepolitička, višenacionalna i neprofitabilna organizacija državljana BiH.