Udruženje penzionera vojnih osiguranika u FBiH

ZAKLJUČAK OKRUGLOG STOLA
PDF Štampaj E-mail

Zaključak sa  Okruglog stola na temu: Izmjene i dopune  Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno – oslobodilačkog rata

 

Na Okruglom stolu održanom dana 12.02.2015.g. u Sarajevu u organizaciji Udruženja penzionera vojnih osiguranika u F BiH na temu Izmjene i dopune  Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno – oslobodilačkog rata, donešen je slijedeći zaključak:

 

Na Okruglom stolu definisana su dva prijedloga Izmjene i dopune  Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno – oslobodilačkog rata i to:

 

  1. Prijedlog Organizatora okruglog stola, koga su podržala većina udruženja i saveza koja okupljaju populaciju vojnih penzionera, koji je istovjetan prijedlogu koga je Klub Hrvata uputio Domu naroda PS F BiH dana 19.09.2014.g. i koji je i dalje u parlamentarnoj proceduri (vidi web stranicu Doma naroda P F BiH).
  2. Prijedlog Saveza udruženja vojnih  penzionera u F BiH, stim da se predstavnici saveza slažu da se umjesto stava 1. njihovog prijedloga uvrsti stav 1. prijeloga Kluba Hrvata,a stav 2.ostaje isti kako su ga predložili.

 

Nastavlja se usaglašavanje sa ciljem da se dođe do konačnog jedinstvenog prijedloga čijim bi se usvajanjem vratio propis po kome su penzionisani vojni osiguranici i pripadnici Vojske F BiH t.j. Zakon o potvrđivanju prava na prijevremenu starosnu penziju ostvarenu pod povoljnim uslovima („Službene novine F BiH“ br.42/11 i 37/12) i vratili u isplatnu skupinu 3. kao i penzioneri vojni osiguranici iz Zakona o službi u VF BiH.

 

 

 

Predsjednik 

Ismet Harbinja, s.r.

 
<< Početak < Pregled 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedeći > Kraj >>
Prijavi se

Osnovne informacije o udruženju

Udruženja penzionera vojnih osiguranika u Federaciji BiH  je dobrovoljna, vanstranačka, nepolitička, višenacionalna i neprofitabilna organizacija državljana BiH.