Udruženje penzionera vojnih osiguranika u FBiH

PROLONGIRAJU SE PROTESTI
PDF Štampaj E-mail

Izvještaj sa sastanaka Koordinacije od 19.07.2016.g.

 

Dana 19.07.2016.g. u 13.00 sati održan je sastanak Koordinacije boračkih udruženja i saveza u FBiH te nakon podnošenja izvještaja o realizaciji zaključaka sa predhodnoh sastanka Koordinacije.

 

U cilju implementaciji prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju na sastanku su donešeni slijedeći zaključci:

1.      Određena je delegacija predstavnika Koordinacije za odlazak na sastanak u vladu FBiH 20.07.2016.g. u 12.00 sati gdje će biti primljeni od strane zamjenika premijera Vlade FBiH gosp. Edin Ramića.

2.      Određena je delegacija predstavnika Koordinacije za odlazak na sastanak  21.07.2016.g. u 14.00 sati sa delegacijom Parlamenta FBiH: Lidija Bradara, Tomislav Martinović, Jasenko Tufekčić i Osman Ćatić.

3.      Zbog novonastale situacije i pristanka predstavnika vlasti na razgovore sa Koordinacijom do daljnjeg se prolongira PRES konferencija.

4.      Zbog novonastale situacije i pristanka predstavnika vlasti na razgovore sa Koordinacijom predviđeni protesti se prolongiraju i ostaju kao opcija ali se termin održavanja odlaže do daljnjeg.

5.      Obavezuju se predstavnici Udruženja članica Koordinacije da prevovremeno i maksimalno informišu članstvo o aktivnostima Koordinacije.

 

Dana 19.07.2016.g. u 11.00 sati delegacija Koordinacije boračkih udruženja i saveza u FBiH održala je sastanak sa predstavnicima Saveza udruženja penzionera u FBiH (SUP u FBiH): Omer Omerefendić, Mehmedalija Rapa, Redžo Mehić i Vesna.

1.      Predstavnici SUP u FBiH upoznati su sa trenutnom problematikom vojnih penzionera i našim nastojanjem da vratimo oduzeta stečena prava.

2.      Zatražena je podrška SUP u FBiH u implementaciji prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju.

Na sastanku su između ostalog donešeni slijedeći zaključci:

1.      Predstavnici SUP u FBiH izražavaju podršku našim nastojanjima vraćanja oduzetih prava vojnim penzionerima uz napomenu da ista neidu na uštp civilnih penzionera a što se tiče isplatnog koeficijenta neka to vlada FBiH odluči.

 

Predsjedavajući Koordinacije

 
<< Početak < Pregled 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedeći > Kraj >>
Prijavi se

Osnovne informacije o udruženju

Udruženja penzionera vojnih osiguranika u Federaciji BiH  je dobrovoljna, vanstranačka, nepolitička, višenacionalna i neprofitabilna organizacija državljana BiH.