Udruženje penzionera vojnih osiguranika u FBiH

SAOPŠTENJE SA 53. I 54.SJEDNICE VLADE F BIH
PDF Štampaj E-mail

53. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 13.05.2016.

Saopćenje o radu

 

IZMJENE I DOPUNE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU


Federalna vlada je usvojila izvještaj o radu Interresorne radne grupe za izradu teksta izmjena i dopuna Prijedloga zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambena­oslobodilačkog rata i Prijedlog ovog zakona uputila na usvajanje po hitnom postupku, a na zahtjev poslaničkih klubova oba parlamentarna doma.

Jedan od razloga za donošenje Zakona je izvršenje presude Ustavnog suda Federacije BIH, od 22. i 29.1.2014. godine, kojom je utvrđeno da odredba člana 15. stav 1. Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata nije u saglasnosti sa Ustavom Federacije BiH. Drugi razlog je otklanjanje diskriminacija do kojih je došlo nakon donošenja Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju.

54. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 20.05.2016.

Saopćenje o radu

-

STALE ODLUKE I ZAKLJUČCI


Vlada FBiH danas je, zbog što kvalitetnije pripreme, zatražila dodatne analize uticaja Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambena-oslobodilačkog rata na budžeta Federacije BiH i Federalnog zavoda penzijskog i invalidskog osiguranja. Stoga je zadužila Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, Federalno ministarstvo finansija i Federalni zavod PIO da, u skladu s verzijom Prijedloga zakona na koji je Vlada FBiH dala saglasnost 13.5.2016. godine, izvrše sve potrebne analize i dostave joj ih na razmatranje.

 

 
<< Početak < Pregled 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedeći > Kraj >>
Prijavi se

Osnovne informacije o udruženju

Udruženja penzionera vojnih osiguranika u Federaciji BiH  je dobrovoljna, vanstranačka, nepolitička, višenacionalna i neprofitabilna organizacija državljana BiH.