Udruženje penzionera vojnih osiguranika u FBiH

Uvjerenje o poreznoj registraciji
PDF Štampaj E-mail

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

Federalno ministarstvo financija - fmansija

P o r e z n a   u p r a v a-K a n t o n a l n   i ur e d

SARAJEVONa osnovu člana 16. Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine

("Službene novine Federacije BiH", broj 33/02), Porezna uprava Federacije BiH izdaje

UVJERENJE O POREZNOJ REGISTRACIJI

UDRUŽENJE PENZIONERA VOJNIH

OSIGURANIKA U FEDERACIJI BiH

Sarajevo


Sa sjedištem: SARAJEVO

Adresom: MALTA 25i identifikacijskim brojem:

4201466130001

Registrovan je u Poreznoj upravi Federacije BiH

Kantonalni ured SARAJEVO


Po ovlaštenju rukovodioca Kantonalnog ureda      

                                                                                                

                                                                                                                MP.                                                           Dženita Hadžo dipl.iur

   Datum:    16-06-2009                                                                                                                             _____________________________


Zadnje izmjene Četvrtak, 21 Juli 2011 19:38
 
Prijavi se

Osnovne informacije o udruženju

Udruženja penzionera vojnih osiguranika u Federaciji BiH  je dobrovoljna, vanstranačka, nepolitička, višenacionalna i neprofitabilna organizacija državljana BiH.