Dana 21.03.2024.g. delegacija Udruženja penzionera vojnih osiguranika u F BiH, na čelu sa predsjednikom udruženja Maslak Enverom, prisustvovala je obilježavanju Bitke na Karušama (Doboj Jug).