Udruženje penzionera vojnih osiguranika u FBiH

Informacije za članove udruženja
Informacije za članove udruženja
INFORMACIJA ZA ČLANOVE UDRUŽENJA   Upravni odbor Udruženja penzionera vojnih osiguranika u F BiH informiše članove udruženja o aktivnostima Udruženja:   a)Predstavnici udruženja su učestvovali na Igmanskom maršu dana 24.01.2015.g. a jedan broj je bio direktno ...
Informacije sa sastanka
Informacije sa sastanka
INFORMACIJA ZA ČLANOVE UDRUŽENJA   Upravni odbor Udruženja penzionera vojnih osiguranika u F BiH informiše članove udruženja o aktivnostima Udruženja: Dana 20.01.2015.g. u prostorijama Udruženja penzionera vojnih osiguranika u F BiH u Sarajevu održan je sastanaqk ...
Informacije
Informacije
INFORMACIJA ZA ČLANOVE UDRUŽENJA   Upravni odbor Udruženja penzionera vojnih osiguranika u F BiH informiše članove udruženja o aktivnostima Udruženja:   a)U toku mjeseca decembra 2014.g. i januara 2015.g. održano je više radnih sastanaka sa udruženjima koja ...

Prijavi se

Osnovne informacije o udruženju

Udruženja penzionera vojnih osiguranika u Federaciji BiH  je dobrovoljna, vanstranačka, nepolitička, višenacionalna i neprofitabilna organizacija državljana BiH.