Udruženje penzionera vojnih osiguranika u FBiH

ZAKLJUČAK VLADE F BIH 20.10.2016
ZAKLJUČAK VLADE F BIH 20.10.2016
Vlada F BiH na sjednici održanoj dana 20.10.2016.g. donijela je slijedeći zaključak:Vlada FBiH je dopunila Rješenje o imenovanju članove Interresorne radne grupe za izradu teksta izmjena i dopuna Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog ...
IZJAVA PREMIJERA NOVALIĆA ZA FENU
IZJAVA PREMIJERA NOVALIĆA ZA FENU
BiH Novalić s vojnim penzionerima želi naći rješenje za isplatni koeficijent F FENA prije 1h 10 min 22 22 Novalić s vojnim penzionerima želi naći rješenje za isplatni koeficijent 22 Federalni premijer Fadil ...
SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA VLASTI
SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA VLASTI
INFORMACIJA SA SASTANKA U PARLAMENTU SA PREMIJEROM I PARLAMENTARCIMA U PARLAMENTU FBiH 13.10.2016.G.     Dana 13.10.2016.g. u 14.00 sati u zgradi Parlamenta FBiH održan je radno konsultativni sastanak predstavnika organa izvršen i zakonodavne vlasti sa predstavnicima ...

Prijavi se

Osnovne informacije o udruženju

Udruženja penzionera vojnih osiguranika u Federaciji BiH  je dobrovoljna, vanstranačka, nepolitička, višenacionalna i neprofitabilna organizacija državljana BiH.