Udruženje penzionera vojnih osiguranika u FBiH

Uručenje Plakete Udruženja Ismetu
Uručenje Plakete Udruženja Ismetu Harbinji
02.06.2016. god. Povodom sedme godišnjice Udruženja penzionera vojnih osiguranika (08.06.2009.g.), na skromnoj svečanosti Uručena je Plaketa Udruženja  i nagrade srebrenjaka "Bosanski kraljevski novac" Ismetu Harbinji, dosadašnjem Predsjedniku udruženja. 1. Uručenje Plakete ...
SAOPŠTENJE SA 53. I 54.SJEDNICE
SAOPŠTENJE SA 53. I 54.SJEDNICE VLADE F BIH
53. sjednica Vlade Federacije BiH Sarajevo, 13.05.2016. Saopćenje o radu   IZMJENE I DOPUNE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU Federalna vlada je usvojila izvještaj o radu Interresorne radne grupe za izradu teksta izmjena i dopuna Prijedloga zakona ...
VLADA UPUTILA ZAKON O PPP NA USVAJANJE
VLADA UPUTILA ZAKON O PPP NA USVAJANJE PO HITNOM POSTUPKU
IZMJENE I DOPUNE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU Federalna vlada je na sjednici održanaoj 13.05.2016.g. usvojila izvještaj o radu Interresorne radne grupe za izradu teksta izmjena i dopuna Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambena­oslobodilačkog rata ...

Prijavi se

Osnovne informacije o udruženju

Udruženja penzionera vojnih osiguranika u Federaciji BiH  je dobrovoljna, vanstranačka, nepolitička, višenacionalna i neprofitabilna organizacija državljana BiH.