Udruženje penzionera vojnih osiguranika u FBiH

Informacije za članove
Informacije za članove
INFORMACIJA ZA ČLANOVE UDRUŽENJA   Upravni odbor Udruženja penzionera vojnih osiguranika u F BiH informiše članove udruženja o aktivnostima Udruženja:   a)     Na prijedlog Upravnog odbora Udruženja penzionera vojnih osiguranika u F BiH, predsjednik ...
Dopis Savezu u vezi rješavanja
Dopis Savezu u vezi rješavanja problema
Obavještavamo članove udruženja da je Upravni odbor poslao dopis Savezu udruženja vojnih penzionera i predložio da zajednički iznalazimo rješenja:Za: Savez udruženja vojnih penzionera u F BiH n/l Predsjedniku Saveza Predmet: Rješavanje problema vojnih penzionera, prijedlog.- Poštovani, Upravni ...
Informacije za članove udruženja
Informacije za članove udruženja
INFORMACIJE ZA ČLANOVE UDRUŽENJA   Upravni odbor Udruženja penzionera vojnih osiguranika u F BiH informiše članove udruženja o aktivnostima Udruženja:   a)U toku su aktivnosti razgovor sa predstavnicima političkih stranaka u parlamentarnoj većini na nivou F ...

Prijavi se

Osnovne informacije o udruženju

Udruženja penzionera vojnih osiguranika u Federaciji BiH  je dobrovoljna, vanstranačka, nepolitička, višenacionalna i neprofitabilna organizacija državljana BiH.