Udruženje penzionera vojnih osiguranika u FBiH

INFORMACIJA ZA ČLANOVE UDRUŽENJA
INFORMACIJA ZA ČLANOVE UDRUŽENJA
Informišemo naše članove da je odložena  24.redovna sjednica Predstavničkog doma PS F BiH, jer nije usvojen dnevni red skupštine. Napominjemo da je tačka dnevnog reda usaglašavanje teksta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o PPP stavljena na dnevni red kao 10.tačka ...
Usvojen Zakon o PPP na Domu naroda
Usvojen Zakon o PPP na Domu naroda PS F BiH
Danas (21.09.2017.g.) na 13. vanrednoj sjednici  Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno oslobodilačkog rata.Na Domu naroda je usvojen amandman Vlade ...
PRIJEDLOG ZAKONA O PPP NA DOMU
PRIJEDLOG ZAKONA O PPP NA DOMU NARODA
Zakazan nastavak 21. sjednice i 13. vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za četvrtak, 21. septembar 2017. godine u 11 sati. Za nastavak 21. sjednice preostale su sljedeće tačke dnevnog reda:
  • Nacrt zakona o porezu na dohodak,
  • Nacrt ...

  • Prijavi se

    Osnovne informacije o udruženju

    Udruženja penzionera vojnih osiguranika u Federaciji BiH  je dobrovoljna, vanstranačka, nepolitička, višenacionalna i neprofitabilna organizacija državljana BiH.