Udruženje penzionera vojnih osiguranika u FBiH

OBRAZLOŽENJE KAŠNJENJA RJEŠENJA
OBRAZLOŽENJE KAŠNJENJA RJEŠENJA IZ PIO
Poštovani, Želim da Vas obavijestim da je do dana 13.03.2018. godine ovaj Zavod donio 4555 novih rješenja po zahtjevima u vezi Zakona o izmjenama i dopunama zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata ("Službene novine Federacije ...
Vlada FBiH je utvrdila svoj Amandman
Vlada FBiH je utvrdila svoj Amandman na Prijedlog zakona o PiO
Udruženje penzionera vojnih osiguranika u F BiH je  predložilo svim klubovima stranaka u Parlamentu F BiH amandman da se briše stav 5. člana 140.Zakona o PIO sa obrazloženjem. Klub HDZ-a je amandman predložio na sjednici Vlade F BiH dana 27.12.2017.7.g., koji je vlada usvojila. ...
UPUTSTVO ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA
UPUTSTVO ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA
INFORMACIJE U VEZI IMPLEMENTACIJE Zakona  o izmjenama i dopunama Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno oslobodilačkog rata      
  • Sa predstavnicima FZ PIO/MIO dana 01.12.2017.g. dogovoreni su svi tehnički detalji oko ...

  • Prijavi se

    Osnovne informacije o udruženju

    Udruženja penzionera vojnih osiguranika u Federaciji BiH  je dobrovoljna, vanstranačka, nepolitička, višenacionalna i neprofitabilna organizacija državljana BiH.