Udruženje penzionera vojnih osiguranika u FBiH

Saopštenje za članstvo
Saopštenje za članstvo
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST   Upravni odbor Uruženja penzionera vojnih osiguranika u F BiH na sjednici održanoj dana 11.09.2014.g. je razmatrao pitanje odnosa Parlamenta Federacije BiH prema  inicijativi koja je bila pokrenuta za Izmjene i dopune Zakona o prijevremenom povoljnijem  ...
Informacija za članstvo
Informacija za članstvo
INFORMACIJA ZA ČLANOVE UDRUŽENJA   Upravni odbor Udruženja penzionera vojnih osiguranika u F BiH informiše članove udruženja o aktivnostima Udruženja:   a)U toku mjeseca jula i avgusta održano je više radnih sastanaka sa udruženjima koja u svom sastavu imaju ...
Članovima i posjetiocima musimanima
Članovima i  posjetiocima  musimanima  BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN
Članovima i  posjetiocima naše WEB stranice  musimanima BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN.                                                                                     ...

Prijavi se

Osnovne informacije o udruženju

Udruženja penzionera vojnih osiguranika u Federaciji BiH  je dobrovoljna, vanstranačka, nepolitička, višenacionalna i neprofitabilna organizacija državljana BiH.