Udruženje penzionera vojnih osiguranika u FBiH

INFORMACIJA U VEZI POVIŠICE PENZIJA
INFORMACIJA U VEZI POVIŠICE PENZIJA
Informacija u vezi povišice penzija Upravi odbor Udruženja penzionera vojnih osiguranika u F BiH  je dana 11.05.2018.g.  razmatrao pitanje povišice penzije, koje su regulisane Zakonom o PIO i Zakonom o izmjenama i dopunma Zakona o PPP. Donešen je slijedeći zaključak: ...
Godišnji izvještaj
Godišnji izvještaj
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ ZA 2017. GODINU PO USVOJENIM TEŽIŠNIM ZADACIMA 1. Učešće predstavnika Udruženja u izradi  izmjena I dopuna “Zakona povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno – osl.rata”. Činjenica da je Parlament FBiH usvojio Zakon o izmjenama i dopunama ...
OBJAŠNJENJE ZA POVIŠICU OD FZ
OBJAŠNJENJE ZA POVIŠICU OD FZ PIO TRAŽI
Poštovani Emire, Želimo da Vam se zahvalimo na dosadašnjoj saradnji i informacijama koje nam dostavljate u vezi ostvarivanja naših prava iz penzijsko invalidskog osiguranja. Ovaj put Vas molimo da nam dostavite informaciju: Zašto vojnim penzionerima koji su ...

Prijavi se

Osnovne informacije o udruženju

Udruženja penzionera vojnih osiguranika u Federaciji BiH  je dobrovoljna, vanstranačka, nepolitička, višenacionalna i neprofitabilna organizacija državljana BiH.