Udruženje penzionera vojnih osiguranika u FBiH

Prijedlog Nacrta Zakona o izmjenama
Prijedlog Nacrta Zakona o izmjenama z.PPP
U prilogu Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama zakona o PPP, koga su predložili predstavnici Koordinacije boračkih udruženja u F BiH za IRRG:N A C R T   ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIJEVREMENOM POVOLJNIJEM PENZIONISANJU BRANILACA ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG RATA   Član ...
Informacije za članove udruženja
Informacije za članove udruženja
Upravni odbor Udruženja penzionera vojnih osiguranika u F BiH na sjednici održanoj dana 19.01.2016.g. donio je slijedeće zaključke:
 • Upravni odbor Udruženja penzionera vojnih osiguranika u F BiH ostajje pri ranijem Prijedlogu Zakona o izmjenama  i dopunama Zakona ...
 • URGENCIJA ORGANIMA VLASTI
  URGENCIJA ORGANIMA VLASTI
  -         Članu Predsjedništva BiH, gospodinu Bakiru Izetbegoviću -         Članu Predsjedništva BiH, gospodinu Draganu Čoviću -         Parlament Federacije ...

  Prijavi se

  Osnovne informacije o udruženju

  Udruženja penzionera vojnih osiguranika u Federaciji BiH  je dobrovoljna, vanstranačka, nepolitička, višenacionalna i neprofitabilna organizacija državljana BiH.