Udruženje penzionera vojnih osiguranika u FBiH

Obrazac Federalnog Zavoda za PIO/MIO:
Obrazac Federalnog Zavoda za PIO/MIO: Zahtjev za povrat[479]
...
UPUTSTVO ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA
UPUTSTVO ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA
INFORMACIJE U VEZI IMPLEMENTACIJE Zakona  o izmjenama i dopunama Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno oslobodilačkog rata      
 • Sa predstavnicima FZ PIO/MIO dana 01.12.2017.g. dogovoreni su svi tehnički detalji oko ...
 • Objavljen Zakon o PPP u SN Federacije
  Objavljen Zakon o PPP u SN Federacije BiH
  Objavljen je Zakon o PPP u SN Federacije BiH, a informacije o načinu podnošenja zahtjeva i druga pitanja ...

  Prijavi se

  Osnovne informacije o udruženju

  Udruženja penzionera vojnih osiguranika u Federaciji BiH  je dobrovoljna, vanstranačka, nepolitička, višenacionalna i neprofitabilna organizacija državljana BiH.