Udruženje penzionera vojnih osiguranika u FBiH

Sretan Dan nezavisnosti BiH
Sretan Dan nezavisnosti BiH
...
ZAKLJUČAK OKRUGLOG STOLA
ZAKLJUČAK OKRUGLOG STOLA
Zaključak sa  Okruglog stola na temu: Izmjene i dopune  Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno – oslobodilačkog rata   Na Okruglom stolu održanom dana 12.02.2015.g. u Sarajevu u organizaciji Udruženja penzionera vojnih osiguranika ...
Informacije za članove udruženja
Informacije za članove udruženja
INFORMACIJA ZA ČLANOVE UDRUŽENJA   Upravni odbor Udruženja penzionera vojnih osiguranika u F BiH informiše članove udruženja o aktivnostima Udruženja:   a)Predstavnici udruženja su učestvovali na Igmanskom maršu dana 24.01.2015.g. a jedan broj je bio direktno ...

Prijavi se

Osnovne informacije o udruženju

Udruženja penzionera vojnih osiguranika u Federaciji BiH  je dobrovoljna, vanstranačka, nepolitička, višenacionalna i neprofitabilna organizacija državljana BiH.