Udruženje penzionera vojnih osiguranika u FBiH

ODLUKA KORD.O PROTESTIMA
ODLUKA KORD.O PROTESTIMA
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KOORDINACIJA BORAČKIH UDRUŽENJA I SAVEZA U FBiH   Broj: 01-63/16 Sarajevo;  05. 12. 2016. godine   Predmet: Odluka o protestima, dostavlja.-   Koordinacija boračkih udruženja i saveza u Federaciji ...
ZAKLJUČCI UO 07.12.2016.G.
ZAKLJUČCI UO 07.12.2016.G.
...
ZAKLJUČCI UPRAVNOG ODBORA
ZAKLJUČCI UPRAVNOG ODBORA
Zaključci Upravnog odbora Udruženja  penzionera vojnih osiguranika u F BiH od 01.12.2016.g.:  
  • Upravni odbor Udruženja penzionera vojnih osiguranika u F BiH ne prihvata u potpunosti Zaključke Koordinacije boračkih udruženja i saveza od 28.11.2016.godine. ...

  • Prijavi se

    Osnovne informacije o udruženju

    Udruženja penzionera vojnih osiguranika u Federaciji BiH  je dobrovoljna, vanstranačka, nepolitička, višenacionalna i neprofitabilna organizacija državljana BiH.