ČLANOVIMA UDRUŽENJA POVODOM NASTUPAJUĆEG KURBAN BAJRAMA:

Upravni odbor udruženja

Obavještavamo članove udruženja da kancelarija udruženja neće raditi u periodu od 31.07.2020.g. do 15.08.2020.g., zbog Kurban Bajrama i pogoršane epidemiološke situacije. Ukoliko bude potrebno za kontakt, članovi udruženja se mogu javiti e mailom sekretaru udruženja.

Upravni odbor

Dana 15.07.2020.godine održana je Godišnja izvještajno-izborna skupština Udruženja penzionera vojnih osiguranika u F BiH. Usvojen je Godišnji izvještaj o radu udruženja za 2019.godinu, Finansijski izvještaj za 2019.g., kao i Izvještaji ostalih organa udruženja. Usvojeni su težišni zadaci udruženja za 2020.godinu i Finansijski plan za 2020.godinu.

Izvršen je izbor organa udruženja, za Predsjednika udruženja, uj.Predsjednika UO imenovan je Maslak Enver a za Predsjednika skupštine imenovan je Đaković Zvonko. Izbor ostalih organa prikazan je u prilogu.