Dana 18.05.2023.godine održana je Redovna izvještajna skupština Udruženje penzionera vojnih osiguranika u F BiH. Na Skupštini su usvojeni: Izvješta o radu Upravnog odbora, Izvještaj o radu Nadzoornog odbora, Izvještaj Statutarne komisije, Izvještaj suda časti, Finansijski izvještaj. Takođe, usvojeni su Plan rada i Finansijski plan za 2023.g.

UO