Dana 15.07.2020.godine održana je Godišnja izvještajno-izborna skupština Udruženja penzionera vojnih osiguranika u F BiH. Usvojen je Godišnji izvještaj o radu udruženja za 2019.godinu, Finansijski izvještaj za 2019.g., kao i Izvještaji ostalih organa udruženja. Usvojeni su težišni zadaci udruženja za 2020.godinu i Finansijski plan za 2020.godinu.

Izvršen je izbor organa udruženja, za Predsjednika udruženja, uj.Predsjednika UO imenovan je Maslak Enver a za Predsjednika skupštine imenovan je Đaković Zvonko. Izbor ostalih organa prikazan je u prilogu.

Dana 08.07.2020.g. održana je redovna sjednica Upravnog odbora Udruženja penzionera vojnih osiguranika u F BiH u Tušilima (Sinanovići), na lokaciji koja je izvan naseljenog područja, a zbog epidemije korona virusa.

Upravni odbor je analizirao pripreme koje su urađene za održavanje redovne Godišnje izvještajno izborne Skupštine udruženja i konstatovao da su se stekli uslovi za održavanje skupštine, uvažavajući sve mjere zaštite koje je propisao Krizni štab Kantona Sarajevo i F BiH.

Usvojena je odluka o pozivanju delegata za skupštinu koja će se održati dana 15.07.2020.g. u 11.sati u sali restorana Javorov do na Bjelašnici. Poduzete su sve mjere zaštite od pandemije Korona virusa. Odlučeno je da se u ovakvoj situaciji, a poštujući mjere zaštite,  ne pozivaju gosti na skupštinu. Takođe, usvojeni su i ostali prijedlozi dokumetata za rad skupštine, kao i prijedlog popune organa upravljanja udruženja.

POVODOM NASTUPAJUĆEG RAMAZANSKOG BAJRAMA, NAŠIM ČLANOVIMA MUSLIMANIMA I SVIM MUSLIMANIMA POSJETIOCIMA NAŠE STRANICE -

BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN!

 Upravni odbor