ČLANOVIMA NAŠEGA UDRUŽENJA KATOLIČKE VJERE, KAO I POSJETIOCIMA NAŠE STRANICE KATOLIČKE VJERE SRETAN USKRS!

Upravni odbor

Obavještavamo članove našega udruženja da shodno trenutnoj situaciji pandemije korona virusa, kancelarija udruženja neće raditi do uspostavljanja uslova, a na osnovu informacija od nadležnih Kriznih štabova.

Pozivamo naše članove da se pridržavaju uputa datih od strane Kriznih štabova u BiH.

Za eventualne informacije možete se obratiti putem e maila udruženja.

 

Upravni odbor

Obavještavamo članove udruženja da zbog pandemije korona virusa, kancelarija udruženja neće raditi od 18.03.2020. do 31.03.2020.g.,

a ukoliko se stanje ne stabilizuje o daljnem radu ćemo vas naknadno obavjestiti. Ukoliko ima potrebe, članovi udruženja se mogu obratiti

sekretaru putem e maila.

 

Upravni odbor