INFORMACIJA SA SASTANKA ODBORA ZA BORAČKA PITANJA U PARLAMENTU F BiH – 26.02.2019.G. 

 

Dana 26.02.2019.g. u vremenu od 14.00 do 19.30 sati u zgradi Parlamenta FBiH održan  je sastanak Odbora za boračka pitanja. 

Predmet sastanka – dnevni red je bilo.

 

  1. Upoznavanje Saveza i Udruženja o novoj verziji Zakona o pravima demobiliziranih koju je pored već usvojenih varijanti u julu 2018.g.duplirao klub DF i GS kao novi Zakon, čime su doveli Parlament u ćorsokak. Naime po istoj  materiji su dva različita Zakona u proceduri. U ovoj oblasti je problem u DF-ovoj verziji da se svakome prava BORAČKI DODATAK priznaju izuzev, izmđu ostalog i vojnim penzionerima. Drugi ključni problem je što se predložio Zakon bez finasijkse konstrukcije a i sama regulativa je neizvodljiva. Svi prisutni su ovu verziju koja košta preko 340 miliona na nivou godine,odbacili.

 

  1. Drugo pitanje, a koje se direktno izmedju ostalog tiče i kategorije "vojnih penzonera" je samo ovlaž dotaknuto uz napomenu da se ne otvaraju nove problematike iz razloga što se MORA riješiti Zakon o demobilisanim kako bi se to skinulo sa dnevnog reda. Demobilisani boric su najavili blokadu i masovne proteste pred parlamentom 28.02.2019.g. i to je razlog što se sastančilo od 14,00do 19,30 sati.

 

Dosadašnji minister Bukvarević je predsjednik Odbora za boračka pitanja u parlamentu i to je šansa više.