Upravni odbor Udruženja penzionera vojnih osiguranika u F BiH je dana 21.05.2020.godine održao redovnu sjednicu na kojoj je analizirao stanje u udruženju u uslovima pandemije korona virusa, te konstatovao da kod članova udruženja nije bilo oboljelih od COVID-19. Poštivanjem mjera koje su propisali Krizni štbovi , naši članovi su dali puni doprinos cjelokupnom društvu u borbi protiv ove bolesti.

Kancelarija udruženja je počela sa radom, ali se preporučuje našim članovima da ukoliko imaju potrebu da dođu u našu kancelariju, da prije polaska kontaktiraju sekretara na telefon, kako bi se izbjeglo da u kancelariji bude više od tri lica.

Redovna godišnja skupština udruženja koja je bila planirana da se održi u aprilu mjesecu, biti će održana kada se zato budu stekli uslovi, a po preporukama nadležnih organa.

 

Upravni odbor