Sjedište: ul. Alojza Benca br.2, Sarajevo

Telefon: +387 (0) 33 971-691; Fax:+387 (0) 33 971-821

e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Web: www.penzionerivojniosiguranici.com

 

Broj: 01/ 09-6/18

Sarajevo, 26.04.2018.godine

 

 

TEŽIŠNI ZADACI UDRUŽENJA ZA 2018.GODINU

Rred.

broj

ZADATAK

VRIJEME

NOSILAC

PRIMJEDBA

1.

Praćenje ostvarivanja prava na penziju i pomoć članovima Udruženja po tom pitanju.

tokom 2018.g.

 

UO

 

 

2.

Praćenje sudskih postupaka u vezi tužbi koje su podnešene protiv FZ PIO/MIO.

Tokom cijele godine

RG:

Tirak Rifat

Komarica E.

Karišik M.

Nožica Senka

Mehić Ismet

Mehović N.

 

3.

Godišnji finansijski izvještaj

Januar –februar 2018..g.

RG:

Komarica E.

Tirak Rifat

Karišik M.

 

4.

 

Godišnji plan prihoda i rashoda

april mjesec

2018.g.

RG:

Komarica E.

Tirak Rifat

Karišik M.

 

5.

Pomoć članovima udruženja u rješavanju stambenih problema (otkup stanova; uvođenje u posjed stanova; dodjela zamjenskih stanova…)

 

Tokom cijele godine.

RG:

-Tirak Rifat

-Karišik Memo

-Maslak Enver

 

6.

Organizaciono jačanje udruženja ( po posebnim smjernicama i posebnom planu)

Tokom godine

UO

 

 

7.

Priprema i provođenje Skupštine Udruženja

Mart –april 2018.g.

RG:

-Tirak Rifat

-Đaković Zvonko

-Bajraktarević Ramiz

- Avdić Mujo

- Dedović Ismet

 

Mahmudirović Esad

Karišik Memo

Maslak Enver

Kardaš Džemal

Ćebo Vahid

8.

Organizovanje druženja članova udruženja

Tokom godine

UO

 

9.

Saradnja sa drugim udruženjima i koordinacijom udruženja o pitanjima od zajedničkog interesa.

Tokom godine

RG:Tirak Rifat

Tvica Kadrija

Maslak Enver

 

10. 

Insistirati kod organa vlsti na nastavku revizije prava boraca uključujući penzije I stanove, izradi novih zakona za bor.kategoriju.

Tokom godine

UO

 

11. 

Aktivno praćenje provođenja Zakona i drugih propisa koji regulišu penzije i poduzimanje adekvatnih mjera od strane udruženja, usklađivanje Zakona o PPP sa Zakonom o PIO po pitanju usklađivanja penzija.

Cijele godine

UO

 

 

Predsjednik skupštine

Zvonko Đaković