Udruženje penzionera vojnih osiguranika u FBiH

O nama
PDF Štampaj E-mail

Udruženje penzionera vojnih osiguranika u F BiH je dobrovoljna, vanstranačka, nepolitička, višenacionalna i neprofitabilna organizacija državljana BiH. Udruženje je osnovano dana 08.06.2009.godine sa sjedištem u Sarajevu, ulica Malta br.25.


Ciljevi udruženja:

  1. Okupljanje, organizovanje i rad na zaštiti penzionera vojnih osiguranika,
  2. Zalaganje kod nadležnih institucija za opšta i posebna (jedinstvena) prava svojih članova u pogledu zaštite statusnih prava svih penzionera vojnih osiguranika,
  3.  Zalaganje kod nadležnih institucija za osiguranje redovnih isplata penzija i ostalih prinadležnosti u skladu sa važećim zakonskim propisima,
  4. Zalaganje kod nadležnih institucija za rješavanje stanbenih problema penzionera vojnih osiguranika,
  5. Zalaganje kod Vlade i PIO/MIO F BiH, da obezbijede minimum jedno mjesto člana u Upravnom i Nadzornom odboru PIO/MIO F BiH, predstavniku Udruženja,
  6. Zalaganje kod nadležnih institucija da se ozakone Uredbe  i izvrši nivelacija (izjednačavanje visine osnovica penzije) dosadašnjih Uredbi o penzionisanju vojnih osiguranika,
  7. Zalaganje za izvršenje koordinacije rada i aktivnosti svih Udruženja koja se brinu o penzionera vojnih osiguranika,
  8. Saradnja sa ostalim udruženjima penzionera na teritoriji BiH,
  9. Saradnja sa udruženjima boraca na teritoriji BiH.
Zadnje izmjene Četvrtak, 21 Juli 2011 20:01
 
Prijavi se

Osnovne informacije o udruženju

Udruženja penzionera vojnih osiguranika u Federaciji BiH  je dobrovoljna, vanstranačka, nepolitička, višenacionalna i neprofitabilna organizacija državljana BiH.