Udruženje penzionera vojnih osiguranika u FBiH

SASTANAK SA MINISTROM S.BUKVAREVIĆEM
PDF Štampaj E-mail

INFORMACIJA ZA ČLANOVE UDRUŽENJA

 

Upravni odbor Udruženja penzionera vojnih osiguranika u F BiH informiše članove udruženja o aktivnostima Udruženja:

 

  1. Dana 03.06.2015.g. održan je sastanak predstanika boračkih udruženja sa Ministrom za boračka pitanja gosp.Salkom Bukvarevićem. Bili su prisutni predstavnici slijedećih udruženja:  Udruženje penzionera vojnih osiguranika u F BiH ; Savez  udruženja vojnih penzionera u F BiH;  Zajednica županijskih udruga umirovljenika  HVO; Udruženje generala BiH; Udruženje za zaštitu tekovina BiH; Savez brigadnih udruženja 1.korpusa.
  2. Posebno se razgovaralo o problemu vojnih penzija. Istaknuto je slijedeće:

-          Ministar S.Bukvarević je istakao da se neće smanjivati davanja za boračku populaciju, uključujući i penzije.

-          Ministar je prihvatio prijedlog da se u komisiju za izradu opštih zakonskih propisa koji će nastati kao obaveza usvojene Strategije reforme penzionog sistema u F BiH uključi i predstavik vojnih penzionera.

-          Ministar podržava prijedlog da se izvrši izmjena i dopuna   Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno -  oslobodilačkog rata,

-          Posebno je zapazio da je izvršena diskriminacija penzionera vojnih osiguranika iz VF BiH koji su „repenzionisani“ po Zakou o PPP u odnosu na ostale kategorije penzionera vojnih osiguranika penzionisanih po drugim propisima.

  1. Ministar Salko Bukvarević je posebno istakao da će u buduće poržavati opravdane zahtjeve boračke populacije i raditi na zaštiti dostignutog nivoa tih prava.
  2. Informišemo članstvo da se nastavljaju sastanci sa predstavnicima vlasti sa ciljem da se predoče problemi vojnih penzionera i dobije podrška za Izmjene i dopuna Zakona o PPP.

 

Predsjednik udruženja:

Ismet Harbinja

 
<< Početak < Pregled 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedeći > Kraj >>
Prijavi se

Osnovne informacije o udruženju

Udruženja penzionera vojnih osiguranika u Federaciji BiH  je dobrovoljna, vanstranačka, nepolitička, višenacionalna i neprofitabilna organizacija državljana BiH.