Udruženje penzionera vojnih osiguranika u FBiH

SASTANAK SA MINISTROM S.BUKVAREVIĆEM
PDF Štampaj E-mail

Upravni odbor Udruženja penzionera vojnih osiguranika u F BiH informiše članove udruženja o aktivnostima udruženja:

Sastanak je održan sa Ministrom za boračka pitanja gospodinom Salkom Bukvarevićem dana 26.10.2015.g. u 13.30 sati, po pitanju Izmjena i dopuna zakona o PPP. Sastav delegacije: Ismet Harbinja, Ramiz Dreković i Memo Karišik. Opšta ocjena ministra Bukvarevića i naše delegacije je da je učinjena nepravda prema vojnim penzionerima, kojima je Zakonom o prijevremenom povoljnijem penzionisanju retroaktivno obračunata penzija, ista umanjena, te vojni penzioneri dovedeni u vrlo tešku materiojalnu situaciju. Donešeni su konkretni zaključci:

 

  1. Federalno ministarstvo za boračka pitanja će uputiti inicijativu i Prijedlog izmjena i dopuna zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju, koga je potpisalo šest udruženja, Ministarstvu za rad i socijalnu politiku, kao resornom ministarstvu, da sačini prijedlog prema Vladi Federacije BiH.

 

  1. Ministar Bukvarević određuje generala Drekovića za koordinatora svih aktivnosti koje će se voditi oko izmjena i dopuna ovog zakona. Isti će sa predstavnicima šest udruženja potpisnika prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama zakona o PPP,  inicirati sastanke sa predstavnicima Parlamenta F BiH u cilju pokretanja procedure Izmjena i dopuna Zakona o PPP po HITNOM  postupku. Sve aktivnosti trebaju se završiti do kraja decembra mjeseca 2015.g., odnosno do Usvajanja novog Zakona o PIO u F BiH.

 

Upravni odbor Udruženja penziopnera vojnih osiguranika donio je zaključak da se inteziviraju sve aktivnosti prema Parlamentu Federacije BiH i ostalim organima, da što prije dođe u parlamentarnu proceduru Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju. Osnov za sve razgovore je zajednički Prijedlog izmjena i dopuna zakona o prijevremeno  povoljnijem penzionisanju, koga su potpisalo šest udruženja koja imaju vojne penzionere u svom sastavu.

 

 

 

Sarajevo, 27.10.2015.g.

 

SEKRETAR

Memo Karišik

 
<< Početak < Pregled 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedeći > Kraj >>
Prijavi se

Osnovne informacije o udruženju

Udruženja penzionera vojnih osiguranika u Federaciji BiH  je dobrovoljna, vanstranačka, nepolitička, višenacionalna i neprofitabilna organizacija državljana BiH.