Udruženje penzionera vojnih osiguranika u FBiH

ZAKLJUČAK VLADE F BIH 20.10.2016
PDF Štampaj E-mail

Vlada F BiH na sjednici održanoj dana 20.10.2016.g. donijela je slijedeći zaključak:

Vlada FBiH je dopunila Rješenje o imenovanju članove Interresorne radne grupe za izradu teksta izmjena i dopuna Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata.

Na ovaj način je dopunjena tačka Rješenja koja se odnosi na zadatak Radne grupe po kojem se, pri izradi teksta izmjena i dopuna Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata, treba pridržavati nekoliko principa.

Jedan od njih je da trenutnim korisnicima PIO ne mogu biti umanjivanje penzije. Također, prava korisnika prijevremenog povoljnijeg penzionisanja treba vratiti na nivo koji su imali prije donošenja ovog zakona.

Propisan je i princip vraćanja, u naredne dvije godine, nivoa prava koje su imali ovi korsnici, te da se u završnim odredbama predvide ista rješenja kao i u Zakonu o PIO koji je trenutno u parlamentarnoj proceduri.

 

 
<< Početak < Pregled 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedeći > Kraj >>
Prijavi se

Osnovne informacije o udruženju

Udruženja penzionera vojnih osiguranika u Federaciji BiH  je dobrovoljna, vanstranačka, nepolitička, višenacionalna i neprofitabilna organizacija državljana BiH.