Udruženje penzionera vojnih osiguranika u FBiH

INFORMACIJA U VEZI POVIŠICE PENZIJA
PDF Štampaj E-mail

Informacija u vezi povišice penzija


Upravi odbor Udruženja penzionera vojnih osiguranika u F BiH  je dana 11.05.2018.g.  razmatrao pitanje povišice penzije, koje su regulisane Zakonom o PIO i Zakonom o izmjenama i dopunma Zakona o PPP. Donešen je slijedeći zaključak: Svaki pojedinac će individualno odlučiti hoće li podnijeti zahtjev za povišicu, koja je definisana Zakonom o PIO, član 140, stav 2 (10%) i stav 3. (5%). Upravni odbor preporučuje da se podnesu zatjevi za isplatu povišice FZ  PIO/MIO, Kantonalnoj administrativnoj služni, čime se pokreće upravni postupak. UO će obezbjediti obrazac zahtjeva (u prilogu ove informacije), takođe će obezbjediti urnek eventalne zalbe u drugom stepenu, a ukoliko bude neophodno podnositi tužbe, to će biti stvar svakoga pojedinca. Obrasci zahtjeva će e mailom biti poslat predsjednicima podružnica dana 14.05.2018.g., a isti se može dobiti za članove udruženja u kancelariji udruženja u ul.Aloza Benca br.2 Aarajevo, radnim danom od 10.00 do 13.00 sati.


Za povećanje penzija koje su regulisane članom 16b. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno oslobodilačkog rata, potrebno je sačekati penziju za mjesec maj 2018.g. i tada ćemo se oglasiti po ovom pitanju.
Orazac zahjeva za 5% (obrazac za 10%, oni koji su otišli u penziju do 31.07.1998.g., je isti samo umjesto 5%, stavlja se 10% i umjesto člana 140, stav 3, stavlja se član 140., stav 2.).......................................................................................

(prezime, ime oca, ime)

......................................................................................

(adresa, mjesto, ulica i broj)

.....................................................................................

(općina/grad)

.....................................................................................

(pio broj)FEDERAJNI ZAVOD ZA PENZIJSKO/MIROVINSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE

kANTONALNA ADMINISTRATIVNA SLUŽBA .............................................


Predmet: Zahtjev za ostvarenje prava po članu 140., stav 3. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranjeu ("Službene novine F BiH", broj 13/18)


Molim da mi se poveća zakonski iznos penzije za 5%, te se uskladi sa posljednjim koeficijentom prije stupanja na snagu ovog zakona i dalje usklađuje po odredbama ovog zakona, a na osnovu podataka iz službene evedencije FZ PIO/MIO.


Napominjem da sam penzionisan dana ......................................................., rješenjem FZ PIO/MIO, br....................................., od .................................. godine.
U ..........................................., dana ....................................godine


                                                                                                                       PODNOSILAC ZAHTJEVA

                                                                                                                      .......................................................
 
<< Početak < Pregled 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedeći > Kraj >>
Prijavi se

Osnovne informacije o udruženju

Udruženja penzionera vojnih osiguranika u Federaciji BiH  je dobrovoljna, vanstranačka, nepolitička, višenacionalna i neprofitabilna organizacija državljana BiH.