Udruženje penzionera vojnih osiguranika u FBiH

INFORMACIJE ZA ČLANSTVO
PDF Štampaj E-mail

INFORMACIJA ZA ČLANOVE UDRUŽENJA

 

Upravni odbor Udruženja penzionera vojnih osiguranika u F BiH informiše članove udruženja o aktivnostima Udruženja:

 

a)      Pokrenuta je inicijativa za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o povoljnijem prijevremenom penzionisanju branilaca odbrambeno oslobodilačkog rata, u smislu da se populacija penzionera vojnih osiguranika, odnosno onih koji se pominju u čl.3. Zakona o PP „izvuče“ iz ovog Zakona i da im se vrati pravo na penziju koju su imali prije donošenja ovoga Zakona. Predstavnici našega udruženja su bili prisutni na sjednici Doma naroda PS F BiH dana 11.04.2014.g. i predložili jednu tačku u zaključcima oko Izmjene i dopune Zakona o PP. Sjednica Doma naroda PS je prekinuta i biti će nastavljena (najvjerovatnije) 24.04.2014.g. Upravni odbor udruženja je usvojio zaključak da se sazove sastanak Koordinacije boračkih udruženja u F BiH naredne sedmice, te se predlože zajedniči zaključci za narednu tematsku sjednicu Doma naroda. Takođe, određen je tim koji će obaviti razgovore sa političkim strankama i tražiti podršku za Izmjene i dopune Zakona o PP.

b)      Upravni odbor udruženja na sjednici održanoj dana 16.04.2014.g. donio je zaključak: Neophodno je da se ubrza postupak izrade apelacije Ustavnom sudu BiH na Presudu Ustavnog suda F BiH koja se odnosi na Zakon o PP. Krajnji rok za to je 24.05.2014.g. Određuje se za izradu i zastupanje apelacije pred Ustavnim sudom BiH u vezi Zakona o PP advokat Ismet Mehić. Ispred udruženja pomoć u izradi apelacije će pružiti: Fazlić Bahrudin; Esad Mahmudirović i Memo Karišik. Neophodno obezbjedi punomoć za advokata Ismeta Mehića od strane Živka Budimira, što je preduslov za izradu apelacije.

c)      Donešena je Odluka da se sazove redovna godišnja izvještajna skupština udruženja za 15.05.2014.g., usvojen Plan priprema za skupštinu i određeni nosioci aktivnosti.

 

 


                                                                        SEKRETAR

                                                                       Memo Karišik

 
<< Početak < Pregled 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedeći > Kraj >>
Prijavi se

Osnovne informacije o udruženju

Udruženja penzionera vojnih osiguranika u Federaciji BiH  je dobrovoljna, vanstranačka, nepolitička, višenacionalna i neprofitabilna organizacija državljana BiH.