Udruženje penzionera vojnih osiguranika u FBiH

OBRAZLOŽENJE KAŠNJENJA RJEŠENJA IZ PIO
PDF Štampaj E-mail

Poštovani,


Želim da Vas obavijestim da je do dana 13.03.2018. godine ovaj Zavod donio 4555 novih rješenja po zahtjevima u vezi Zakona o izmjenama i dopunama zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata ("Službene novine Federacije BiH", broj: 90/2017 ), što mislimo da zaista predstavlja izuzetan broj, posebno kada se imaju u vidu i ostali poslovi ovog Zavoda.


Obzirom da je počev od 01.03.2018. godine stupio na snagu novi Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji zahtjeva također dodatni angažman svih zaposlenika ovog Zavoda, molimo da imate razumijevanja za nastalu situaciju, te imate u vidu da će ovaj Zavod u što moguće kraćem roku okončati sve postupke pokrenute po zahtjevima podnesenim za ostvarivanje prava shodno odredbama Zakona o izmjenama i dopunama zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata.Također, ukoliko i dalje postoji potreba, dostavite mi spisak korisnika prava za koje smatrate da zbog teške socijalne situacije ili eventualno drugih opravdanih razloga, predstavljaju prioritet prilikom rješavanja po podnesenim zahtjevima kod prvostepenog organa ovog Zavoda, kako bi postupci po njihovim zahtjevima bili završeni u što kraćem roku.


Lijep pozdrav.Emir Ajdin

Šef Sektora za sistem i provođenje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja

primjenom međunarodnih ugovora

SREDIŠNJA ADMINISTRATIVNA SLUŽBA SARAJEVO

 
<< Početak < Pregled 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedeći > Kraj >>
Prijavi se

Osnovne informacije o udruženju

Udruženja penzionera vojnih osiguranika u Federaciji BiH  je dobrovoljna, vanstranačka, nepolitička, višenacionalna i neprofitabilna organizacija državljana BiH.