Udruženje penzionera vojnih osiguranika u FBiH

ODLUKA KORD.O PROTESTIMA
PDF Štampaj E-mail

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

KOORDINACIJA BORAČKIH

UDRUŽENJA I SAVEZA U FBiH

 

Broj: 01-63/16

Sarajevo;  05. 12. 2016. godine

 

Predmet: Odluka o protestima,

dostavlja.-

 

Koordinacija boračkih udruženja i saveza u Federaciji BiH: Savez udruženja vojnih penzionera u FBiH; Savez udruga umirovljenih pripadnika HVO VFBiH; Udruženje penzionera vojnih osiguranika u F BiH; Udruženje generala BiH; Udruženje za zaštitu tekovina borbe za BiH; Savez brigadnih udruženja 1.korpusa ARBiH.

 

Razlozi za pokretanje protesta:

 

Tražimo od Vlade FBiH da se utvrđeni Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno – oslobodilačkog rata, a koji je jednoglasno utvrdila vladina IRRG uputi u parlamentarnu proceduru. Ukoliko se ne udovolji našim zahtjevima tražmo od Premijera Vlade FBiH da podnese ostavku.

 

U cilju zaštite ostarenih prava na penziju populacije vojnih penzionera u F BiH, Koordinacija boračkih udruženja i saveza u F BiH, na sastanku održanom dana 05.12.2016.godine u Sarajevu, donosi

 

O D L U K U

 

  1. Organizovati javni skup – mirni protest vojnih penzionera u F BiH ispred zgrade Vlade FBiH Ul. Alipašina br. 41, u Sarajevu dana 15.12.2016.g. u 11,55 sati koji će trajati do ispunjenja zahtjeva.

 

  1. Formira se organizacioni odbor protesta u čiji sastav ulaze predstavnici iz Udruženja Koordinacije boračkih udruženja i saveza u FBiH.

 

  1. Za pripremu i operativno rukovođenje protestima formira se Štab za proteste, slijedećeg sastava:

-          Habibović Šaban – predsjednik

-          Blažević Pero – podpredsjednik

General Karavelić Vahid – član

-          General Hadžihasanović Enver – član

-          Kolakušić Petar – član

-          Tirak Rifat – član

-          General Polutak Mustafa – član

-          Smajić Samir – član

-          Pojata Šemsudin – član

  1. Štab za proteste će pripremiti Plan za pripremu protesta i Scenario vođenja protesta do 07.12.2016.g.

 

  1. Za voditelja protesta određuje se Habibović Šaban – predsjednik Koordinacije a za njegove zamjenik Blažević Peru i Smajić Samira. Za šefa sigurnosti određuje se Fahrudin Frkić, koji će rukovoditi protestom i redarskom službom sa ciljem da se osigura red i mir na skupu u skladu sa čl.21. Zakona o javnom okupljanju.

 

  1. Osnovni zahtjev na protestima je slijedeći:

 

Tražimo od Vlade FBiH da se utvrđeni Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno – oslobodilačkog rata, a koji je jednoglasno utvrdila vladina IRRG uputi u parlamentarnu proceduru. Ukoliko se ne udovolji našim zahtjevima tražmo od Premijera Vlade FBiH da podnese ostavku.

 

  1. Formira se tim za pregovore sa nadležnim tijelima i ovlaštenim predstavnicima Vlade FBiH:

-          Habibović Šaban – predsjednik

-          Blažević Pero – podpredsjednik

-          Kolakušić Petar – član

-          Tirak Rifat – član

-          Karavelić Vahid – član

-          Pojata Šemsudin – član

-          Smajić Samir – član

 

  1. Voditelj protesta će uputiti obavještenja i najavu protesta svim nadležnim organima  do 07.12.2016.g.

 

  1. Sva ostala pitanja koja se pojave u pripremi protesta kao i za vrijeme protesta rješavat će Štab za proteste.

 

Sarajevo; 05.12.2016.g.

 

POTPIS:

 

Savez udruženja vojnih penzionera u FBiH  ____________________

Habibović Šaban

 

Savez udruga umirovljenika HVO VF BiH ____________________

Blažević Pero

 

Udruženje penzionera vojnih osiguranika u FBiH ____________________

Tirak Rifat

 

Udruženje generala BiH ____________________

Karavelić Vahid

 

Udruženje za zaštitu tekovina BiH ____________________

Polutak Mustafa

 

Savez brigadnih udruženja 1.korpusa ARBiH ____________________

Smajić Samir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________

Koordinacija boračkih udruženja i saveza u FBiH: Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambot-a, potrebno je JavaScript omogućiti da bi je vidjeli , Telefon: (++387 61) 579-605

 
<< Početak < Pregled 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedeći > Kraj >>
Prijavi se

Osnovne informacije o udruženju

Udruženja penzionera vojnih osiguranika u Federaciji BiH  je dobrovoljna, vanstranačka, nepolitička, višenacionalna i neprofitabilna organizacija državljana BiH.