Udruženje penzionera vojnih osiguranika u FBiH

ZAKLJUČCI KOORDINACIJE
PDF Štampaj E-mail

ZAKLJUČCI SA SASTANKA

KOORDINACIJE BORAČKIH UDRUŽENJA I SAVEZA U FBIH 21.02.2017.G.

 

Dana 21.02.2017.g. u Sarajevu je održan sastanak Koordinacije boračkih udruženja i saveza u FBiH na kojem su donešeni slijedeći zaklkjučci:

 

  1. Obzirom da do sada nije bilo odgovora na naš zahtjev za sastanak sa Premijerom Vlade FBiH i sa stranakama SDA i HDZ, Koordinacija je stava da je potrebno nastaviti pritisak dok se odgovor –poziv na razgovor sa premijerom i dopremijerima ne dobije odnosno do zakazivanja protesta.

 

  1. Koordinacija je: imajući u vidu trenutna politička dešavanja stava da je potrebno Vladi FBiH dati još dvije sedmice da donese odluku, usaglasi Zakon o izmjenama ZPP, isti po žurnom postupkui obezbjedi da isti Nacrta/Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno – oslobodilačkog rata u parlamentarnu proceduru.

 

  1. Ukoliko se Nacrt u navedeno vrijeme ne uputi u parlamentarnu proceduru u vremenskom periodu od 13. do 20.03.2017.g. planirati, organizovati i dugotrajne  proteste ispred zgrade Vlade FBiH te stranaka SDA BiH i HDZ BiH.

 

  1. Proteste organizovati na dugotrajnijem principu do ispunjenja zahtjeva, štab za proteste počinje sa radom iduće sedmice.Štab će razraditi način , termine i scenario za izlazak na protestea PRESS konferenciju održati 2-3 dana prije početka protesta.

 

  1. Kooordinacija je primila k znanju informaciju da je Odbor za branitelje HNS-a uputio dopis sa upitom pitanjem šta se trenutno dešava sa Nacrtom/Prijedlogom Zakona o PPP slijedećim: Premijer Vlade FBiH, Federalni ministar za pitanje boraca i invalida odbrambeno – oslob odilačkog rata, Federalni ministar finansija, Federalni ministar rada i socijalne politike.

 

  1. Koordinacija će se ponovo obratiti Vladi FBiH i Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno – oslobodilačkog rata, radi dobijanja konačnog Nacrta/Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno – oslobodilačkog rata.

 

  1. Ne promijenjen je stav da se obim stečenih prava i broj korisnika za lica iz čl.3 prije stupanja na snagu helezovog Zakona nemogu mijenjati.Ukoliko u Nartu/prijedlogu nije obuhvaćena ispravka za lica iz Uredbe 2. Za lica iz čl. 4 tač. 5 da se izvrši ispravka shodno Nacrtu.

 

  1. Uložiti  dodatne napore da se sačuva jkedinstvo unutar oštećene populacije. Intezivirati protok informacija unutar članica u cilju informiranja članstva i podrobnijih priprema narednih aktivnosti.

 

Predsjedavajući Koordinacije: Suljić Hilmijas.r.

 
<< Početak < Pregled 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedeći > Kraj >>
Prijavi se

Osnovne informacije o udruženju

Udruženja penzionera vojnih osiguranika u Federaciji BiH  je dobrovoljna, vanstranačka, nepolitička, višenacionalna i neprofitabilna organizacija državljana BiH.